AFS Polska

Zespół Szkół w Podleszanach został Szkołą Partnerską Programów Międzykulturowych AFS Polska. AFS jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, opierającą działalność na wolontariacie. AFS działa na rzecz edukacji międzykulturowej, wspierając działania dążące do budowania świata opartego na sprawiedliwości i pokoju. Dzięki tej współpracy Szkoła uzyskała prawo do goszczenia uczestników w ramach Programu AFS. Uczestnicy AFS mogą brać udział w realizacji projektów związanych z nauką języka ojczystego przyjętego uczestnika, promocją danego kręgu kulturowego, prezentacją różnic kulturowych. Umożliwiamy Uczniom świadome zaangażowanie się w sprawy lokalne, narodowe i międzynarodowe.. AFS współpracuje z tysiącami szkół na całym świecie. Dzięki czemu i my możemy być w kontakcie z dowolnym krajem, jaki tylko wybiorą Nasi Uczniowie. Szkoła zyskuje prawo do przeprowadzania warsztatów przez przedstawicieli AFS, co daje nam możliwość uczestnictwa w lekcjach międzykulturowych (także online).NAJWAŻNIEJSZE ze względu na wiek uczniów nie realizujemy wyjazdów w ramach programów, jednak dzięki temu, że jesteśmy Szkołą Partnerską – Uczniowie, którzy w przyszłości będą chcieli wziąć w nich udział w wymianie dostaną dodatkowe punkty przy rekrutacji po ukazaniu dyplomu ukończenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Koordynatorzy na terenie szkoły: Sylwia Madycka, Karolina Kowalik Więcej informacji na https://zspodleszany.pl/afs-polska/

AFS Polska

Skip to content