Podziękowania

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne wraz z Radą Rodziców składają najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju naszej szkoły i organizacji wszelkich imprez. Dziękujemy za owocną współpracę i wsparcie.
/A. Pisarz/
Podziękowania dla Wójta Gminy Mielec
Podziękowania dla lokalnych przedsiębiorców
Podziękowania dla Pana Kazimierza Lodarskiego
Podziękowanie dla OSP w Kiełkowie
Podziękowanie dla OSP w Książnicach
Podziękowanie dla współpracę
Podziękowanie dla Mirosława Zająca
Skip to content