Profilaktyka chorób zakaźnych

Wraz z początkiem roku szkolnego nasza szkoła przyłączyła się do akcji profilaktyki chorób zakaźnych w ramach „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych” . Celem jest przekazywanie wiedzy uczniom oraz umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i swoich najbliższych. W poszczególnych klasach wychowawcy przeprowadzą zajęcia w przyjaznej i ciekawej atmosferze, z wykorzystaniem dostępnych materiałów na temat profilaktyki zdrowotnej i efektów wczesnego zapobiegania chorobom zakaźnym. Więcej informacji u wychowawców.

A. Pisarz

Skip to content