Ogólnopolska Akcji Sprzątania Świata

Dziękuję wszystkim klasom za udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.
Sylwia Madycka.

Certyfikat uczestnictwa w akcji "Sprzątanie Świata"
Certyfikat uczestnictwa w akcji "Sprzątanie Świata"
Skip to content