Obiady

Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach informuje, że w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z Uchwałą nr XL/341/2023 Rady Gminy Mielec z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym Rada Gminy Mielec uchwaliła, że wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu wynosi 1,30 zł. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka, w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 13:00.

Obiady szkolne będą wydawane od 11.09.2023 r. – zupa, drugie danie, kompot – koszt 7 zł. Zapisy na obiady będą prowadzone do 08.09.2023 r. w sekretariacie szkoły i kuchni szkolnej, wpłaty na obiady uiszczane będą na konto bankowe po zakończonym miesiącu. Informacje o wysokości płatności będą umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce Strefa rodzica – Obiady.

Nr konta do wpłat: 54 1240 1268 1111 0010 9691 2217

Skip to content