Dokumenty

Deklaracja dostępności

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Statut szkoły

Procedury zdalnego nauczania

Kryteria ocen z zachowania

RODO

Program wychowawczo - profilaktyczny 2021 / 2022

Deklaracja przyjęcia do przedszkola w lipcu 2023

Skip to content