Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023
Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach ogłasza rekrutację
do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora. Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.00. 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia. W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Zapisy dzieci do kl. I odbędą się w dn. 07.03.2022r. do 16.03.2022r.  do godz.14:00
(Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają „zgłoszenie”, a zamieszkali poza obwodem szkoły „wniosek”)

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1

 • 07.03.2022r. – 16.03.2022r. godz. 14.00
  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
 • 17.03.2022r. – 28.03.2022r.
  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.
 • 29.03.2022r. godz. 9.00
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.
 • 30.03.2022r. – 08.04.2022r. godz. 14.00
  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 11.04.2022r. godz. 14.00
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

 • 16.05.2022r. – 27.05.2022r.  godz. 14.00
  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 • 11.06.2022r. – 14.06.2022r.
  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 • 15.06.2022r. godz. 9.00
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.

 • 17.06.2022r. – 22.06.2022r. godz. 14.00
  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 • 23.06.2022r. godz. 14.00
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie z obwodu 2022 r.

Wniosek spoza z obwodu 2022r.

Oświadczenie do zgłoszenia do klasy 1/2022r.

Karta informacyjna o dziecku

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy 1/2022r.

Karta zapisu do świetlicy szkolnej

Zarządzenia

Zarządzenie nr 8

Zarządzenie nr 9

Zarządzenie nr 10

Skip to content