Góra Grosza – podsumowanie

W tym roku podobnie jak w poprzednich latach nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2022”. Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, było zebranie funduszy na pomoc dla dzieci najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.
Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę małych dzieci oraz swoich rówieśników przynosili drobne monety. Akcja była dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji dokonano ważenia oraz podliczenia wszystkich zebranych monet. Uczniowie naszej szkoły zebrali w sumie 228,73zł. Pieniądze zostaną wysłane na adres organizatora.
Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy, oraz mamy nadzieję, że w następnej edycji też będą chętnie brali udział.
My już wiemy- jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.
Skip to content