Międzynarodowy konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY” 2022

17 marca 2022 r. odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny „KANGUR”. Jest to konkurs o zasięgu międzynarodowym. W Polsce patronat nad nim sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Celem tego konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkoły, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz budzenie nawyku współzawodnictwa.
Konkurs odbył się w szkole. Uczniowie łamali sobie głowy nad rozwiązaniem zestawu trudnych, podchwytliwych zadań. Każdy z uczestników konkursu niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymał zabawkę logiczną „Zaplątany Kangurek”.
W tym roku do konkursu przystąpiła grupa 13 uczniów w trzech kategoriach :
 
  • Maluch — klasy 3 i 4
  • Beniamin — klasy 5 i 6
  • Kadet — klasy 7 i 8
 
Najlepszy wynik osiągnęła uczennica klasy czwartej Amelia Lasek, która zdobyła wyróżnienie.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy do kolejnych edycji.
Uczniowie piszą konkurs
Uczniowie piszą konkurs
Uczniowie piszą konkurs
Uczniowie piszą konkurs
Uczniowie piszą konkurs
Amelia Lasek - uczennica z wyróżnieniem
Skip to content