Ważna informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Informuję, że w miesiącu lipcu będzie prowadzony w Samorządowym Przedszkolu w Podleszanach dyżur. W związku z czym proszę zgłaszać do wychowawców grup przedszkolnych chęć przyjęcia dziecka. Deklaracja wraz z kompletem dokumentów jest dostępna na stronie szkoły w zakładce Dokumenty lub do pobrania w sekretariacie szkoły. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie lub u wychowawców do 23 czerwca 2023 r. Jednocześnie informuję, że w sierpniu będzie prowadzony dyżur w Przedszkolu w Woli Mieleckiej. Proszę również o deklarację do wychowawców grup przedszkolnych kto będzie potrzebował takiej opieki. 
 
p.o. Dyrektor 
Agnieszka Pisarz 
Skip to content