Rada rodziców

Rada rodziców 2022 / 2023:

  • Agata Ćwięka (przedownicząca)
  • Agnieszka Michna (sekretarz)
  • Sławomir Golba (członek)
  • Anna Wiech (członek)

Składka na Radę Rodziców:

Kwota 35 zł na pierwsze dziecko, 30 zł na drugie dziecko, 25 zł na trzecie dziecko i kolejne dziecko.

Dane do wpłaty:

  • Numer rachunku: 91 1020 4913 0000 9602 0166 0232
  • Nazwa: SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW
  • Oddział prowadzący rachunek: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
  • Tytuł przelewu: Składka na Radę Rodziców (proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę wraz z kwotą wpłaty)
Skip to content