Rekrutacja do klasy I

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I

Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2023 / 2024. Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora. Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 13.30Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia

W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zarządzenia

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1

 • 01.03.2023r – 31.03.2023r.
  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 • 03.04.2023r – 11.04.2023r.
  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 • 12.04.2023r.
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • 13.04.2023r – 17.04.2023r.
  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 • 18.04.2023r.
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

 • 24.04.2023r – 28.05.2023r.  
  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 • 04.05.2023r – 05.05.2023r.
  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 • 08.05.2023r.
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • 09.05.2023r – 11.05.2023r.
  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 • 12.05.2023r.
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Skip to content