Rekrutacja do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach ogłasza rekrutację do przedszkola,  oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny  2024 / 2025. 

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora. Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 13.30.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, tzn. od 1 września 2024r.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2021, 2020, 2019, 2018). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Dokumenty należy złożyć:

  • Osobiście w sekretariacie szkoły,
  • Drogą elektroniczną (zeskanowany dokument lub zdjęcie) na adres: sppodleszany@o2.pl. W temacie należy podać – Rekrutacja przedszkole oraz imię i nazwisko dziecka.

Do wniosków prosimy załączyć wszystkie załączniki!
(jeżeli nie dotyczy – należy dopisać adnotację „nie dotyczy” i podpis)

Dokumenty do pobrania

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

12.02.2024r. – 20.02.2024r.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego.

21.02.2024r. – 08.03.2024r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

11.03.2024r. – 14.03.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spienianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.03.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem.

18.03.2024 r. – 22.03.2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

25.03.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

17.04.2024r. – 19.04.2024r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

22.04.2024r. – 24.04.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spienianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych UWAGA: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem.

26.04.2024 r. – 29.04.2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

30.04.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Skip to content