Ubezpieczenie

Prosimy o dokonywanie wpłat na ubezpieczenie dzieci- termin do końca września.
Wpłaty na konto Rady Rodziców.
Numer konta: 91 1020 4913 0000 9602 0166 0232
Pierwsze dziecko – 50 zł , kolejne dzieci- po 25 zł.
W adnotacji prosimy napisać imię i nazwisko dziecka, klasę i kwotę.

Skip to content