Światowy Dzień Recyklingu

Światowy Dzień Recyklingu został ustanowiony 3 lata temu. Powstał z myślą o edukacji i promocji odzyskiwania surowców z odpadów. To idealny moment, żeby zastanowić się nad rozsądnym rozporządzaniem zasobami naturalnymi, a refleksje wcielić w codzienne życie! Aby rozpropagować ten ważny temat dzieciaki samodzielnie lub z pomocą rodziców przygotowały roboty z materiałów wtórnych.
Zapraszamy do galerii
Skip to content