Obiady

Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach informuje, że od 05.09.2022 r. będą wydawane obiady na szkole, chętnych zapraszamy do zapisów, cena obiadu: zupa + drugie danie + kompot wynosi 7 zł. Wpłaty za obiady w szkole uiszczane będą na konto bankowe po zakończonym miesiącu, płatność do 10 dnia miesiąca następnego. Zapisy na obiady do 09.09.2022 r. w sekretariacie szkoły.
Skip to content