Ogólnopolska akcja edukacyjna BohaterON – włącz historię! 

W tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku aktywnie wzięli udział uczniowie klas VI-VIII, pod opieką pana Jerzego Flisa, nauczyciela historii. Projekt miał na celu edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe lekcje i prezentacje multimedialne na ten temat, uczestniczyli w projekcjach filmów o tematyce powstańczej i wzbogacili swoją wiedzę historyczną. 

Dyplom dla naszej szkoły za udział w akcji.
Dyplom dla naszego nauczyciela historii za udział w akcji.
Skip to content