OSE Hero

W ramach innowacyjnego projektu jakim jest OSE Hero (organizowanego przez NASK), pan Andrzej Strzępka wspólnie z naszymi utalentowanymi uczniami stworzył inspirujące nagranie wideo dotyczące bezpieczeństwa haseł na YouTube! 🎬🔐

Cieszymy się, że nasza szkoła jest częścią tego ważnego projektu, promującego odpowiedzialne korzystanie z internetu. 💡🌐

A co więcej, do stworzenia tego wideo użyto sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości! 🛠️👏

Link do nagrania czeka obok, zapraszamy do obejrzenia i dzielenia się wiedzą o bezpiecznym korzystaniu z sieci! 🌐👩‍💻👨‍💻

Dziękujemy panu Andrzejowi i wszystkim uczestnikom projektu za ich zaangażowanie i wkład w edukację cyfrową naszej społeczności! 🙌🎓🔐 #BezpieczeństwoWInternecie #OSEHero #LaboratoriaPrzyszłości #EdukacjaCyfrowa

Skip to content